TMA talenten analyse

Deze online analyse meet drijfveren en talenten en daarmee de motivatie. Het geeft inzicht in werkgebieden en succesvol functioneren.


Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag en de ontwikkeling. Gedrag wordt niet alleen bepaald door competenties en cognitieve vaardigheden, maar vooral ook door drijfveren en talenten.

De talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en re-integratie vraagstukken. De basis van de TMA-methode is de koppeling van individuele talenten aan professionele gedragsindicatoren, op basis van competenties en resultaatgebieden. Rapporten en aanbevelingen worden op een niet-oordelende en talentgerichte manier gecommuniceerd en is gebaseerd op de positieve psychologie.