Profilizer methode

De wetenschappelijk gevalideerde, online gedragsmeting maakt gedrag zichtbaar. Het biedt hulp bij (persoonlijke) ontwikkeling en
geeft inzicht in wat drijft en motiveert.


De meting laat zien hoe eigenschappen en kwaliteiten ingezet kunnen worden om de beste resultaten te behalen voor medewerker en organisatie. Het maakt belangrijke factoren zichtbaar die nodig zijn om te ontwikkelen.

Het rapport geeft de emotionele balans en de mate van zelfcontrole weer. Het maakt duidelijk of de energie op de meest productieve manier aangewend wordt waarmee werkplezier wordt gemeten. Dit wordt nauwkeurig en objectief inzichtelijk gemaakt. Door het brede perspectief en geraffineerde opbouw levert Profilizer nieuwe ideeën en denkrichtingen op.

Een mooi vertrekpunt bij ontwikkeltrajecten voor individu, relatie, team en organisatie.