Organisatieadvies

Begeleiding bij bestuurlijke, organisatorische of veranderkundige vraagstukken. Ondersteuning bij het (her)inrichten van organisaties op het gebied van personeel en/of strategie. Sparringpartner voor managers.

Contact

Kwartiermaken

Het opzetten van projecten, samenwerkingen of organisatieonderdelen. Visieontwikkeling en procesbegeleiding. Beweging creeëren en op gang brengen.

Contact

Projectleiderschap

Het op interim basis werken aan diverse vraagstukken en projecten voor organisaties. Pragmatisch en pro-actief met gevoel voor mens en organisatie. Specialisme duurzame inzetbaarheid.

Contact

Netwerkontwikkeling

Samenbrengen van mensen en opbouwen van netwerken en partnerschappen. Activeren en informeren van organisaties op verschillende thema's. Organiseren van symposia en evenementen.

Contact

‘Wij zeggen Basta.’ wil grensoverschrijdend gedrag een halt toeroepen.

‘Samenwerk
@Corporatie’ draagt bij aan duurzame inzetbaarheid in de regio.